Ιδιαίτερα στο φρoντιστήριο

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη προτίμηση των υποψηφίων στα ιδιαίτερα μαθήματα, θεωρώντας ότι έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη προετοιμασία. Κάποιες φορές όμως αυτή η επιλογή αποδεικνύεται τροχοπέδη και δεν αποδίδει τα αναμενόμενα.

Προσπαθώντας να συνδυάσουμε τα θετικά του ιδιαίτερου μαθήματος, περιορίζοντας τα αρνητικά παρέχουμε τη δυνατότητα για:

• Ιδιαίτερα μαθήματα ή

• Group 2 ή 3 ατόμων στο φροντιστήριο

Έτσι, παράλληλα με την εξατομικευμένη διδασκαλία παρέχεται:

• Διδασκαλία από έμπειρους και απόλυτα εξειδικευμένους ανά αντικείμενο  καθηγητές

• Διαρκής έλεγχος της απόδοσης των μαθητών και συνεργασία των καθηγητών τους για καλύτερα αποτελέσματα

• Έλεγχος της πορείας της ύλης με έγκαιρες και συντονισμένες επεμβάσεις για την ολοκλήρωση της, σε προγραμματισμένο χρόνο

• Αυστηρά καθορισμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο τηρείται με συνέπεια, χωρίς αναβολές ή μεταθέσεις που αποσυντονίζουν το μαθητή

• Συμμετοχή του μαθητή σε διαγωνίσματα που έχουν προγραμματιστεί από την αρχή της χρονιάς, ώστε να ελέγχεται η πρόοδος του

• Υπεύθυνη αντιμετώπιση από το φροντιστήριο οποιουδήποτε προβλήματος που παρουσιάζεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του μαθητή ή του γονέα.

• Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του φροντιστηρίου (ενημερώσεις, συμβουλευτική καθοδήγηση, σεμινάρια, συμπλήρωση μηχανογραφικού)

Ο μαθητής συνηθίζει να εργάζεται στο ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΡΟ της μάθησης: ΤΗΝ ΤΑΞΗ, στην οποία και θα εξεταστεί, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη εξοικείωση με το περιβάλλον όπου τελικά θα διαγωνιστεί. Ακόμα, παρέχεται η δυνατότητα να γίνονται ιδιαίτερα μαθήματα και στο σπίτι, κατόπιν συνεννόησης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Για να μην ασχοληθείς με τίποτα περισσότερο από το διάβασμά του

ΕΜΕΙΣ ΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ

• Έμπειρους και εξειδικευμένους ανά αντικείμενο, καθηγητές

• Έλεγχο της πορείας της ύλης και έγκαιρες διορθωτικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται

• Σταθερό πρόγραμμα, χωρίς αναβολές και ματαιώσεις μαθημάτων

• Υπεύθυνη αντιμετώπιση και επίλυση κάθε πιθανού προβλήματος

• Συμμετοχή στο προγραμματισμένα διαγωνίσματα και εργασίες εμπέδωσης του φροντιστηρίου, καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις του φροντιστηρίου (ενημερώσεις, συμβουλευτική καθοδήγηση, σεμινάρια, συμπλήρωση μηχανογραφικού)

• Τακτική ενημέρωση γονέων με προσωπικές (τακτικές ή μη συναντήσεις) και με ηλεκτρονική αποστολή εβδομαδιαίας αξιολόγησης

• Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για κάθε εκπαιδευτικό θέμα που σε αφορά.

Τι μένει σε εσάς;

Σας μένει μόνο το σημαντικότερο, το διάβασμα!