6μελή τμήματα

Τα τμήματα των φροντιστηρίων ΕΝΑ έχουν μέγιστο αριθμό μαθητών τα 6 άτομα. Είναι ο ιδανικός αριθμός μαθητών ανά τμήμα που εξασφαλίζει την διαρκή επαφή καθηγητή – μαθητή και το συνεχή έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανάπτυξη της δημιουργικής άμιλλας μεταξύ των μαθητών.

Τα τμήματα καταρτίζονται με κύριο γνώμονα το επίπεδο των μαθητών, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ομοιογένειά τους. Παρακολουθώντας την πορεία και την εξέλιξη των μαθητών κατά την διάρκεια της χρονιάς, παρεμβαίνουμε κάνοντας διορθωτικές κινήσεις όπου κριθεί σκόπιμο