Τα group 2 ΄ή 3 ατόμων απευθύνονται σε μαθητές που επιθυμούν να προσαρμόσουν πιο ευέλικτα προγράμματα στις δικές τους απαιτήσεις.

Μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως το πρόγραμμα όλων των μαθημάτων ή να αντικαταστήσουν κάποια από τα μαθήματα και να συνδυαστούν με τα 6μελή τμήματα στα υπόλοιπα.