ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ:

 που μένουν μακριά από αστικά κέντρα και έχουν δύσκολη πρόσβαση σε φροντιστήρια.

– που έχουν βαρύ πρόγραμμα και η μετακίνησή τους τους στερεί πολύτιμο χρόνο.

– που για οποιοδήποτε λόγω (τραυματισμού, υγείας …) δεν είναι εύκολο να απομακρυνθούν από το σπίτι τους.

– που θα ήθελαν να είναι στο ίδιο τμήμα και να συνεργαστούν αλλά δεν μένουν κοντά, οπότε αυτό δεν είναι εφικτό «δια ζώσης».

– Έλληνες του εξωτερικού.