δωρεάν βιβλία-βοηθήματα

Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑ παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ βιβλία και βοηθήματα εύχρηστα και λειτουργικά.

Τα βιβλία έχουν γραφεί και επιμεληθεί, από τους άριστα καταρτισμένους, καθηγητές-συνεργάτες μας και καλύπτουν όλο τα φάσμα των γνώσεων που οι μαθητές πρέπει να κατέχουν.

Υπάρχουν τίτλοι βιβλίων για όλα τα μαθήματα και όλες τις τάξεις, τα οποία συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται, ώστε να είναι κάθε χρόνο επίκαιρα και συντεταγμένα στην ύλη που κάθε χρονιά ορίζεται από το υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς.

Έτσι οι μαθητές έχουν ένα επιπλέον όπλο στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων τους και φτάνουν στις εξετάσεις τους έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια.