Ενημέρωση Γονέων

Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑ, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών μας ενημερώνονται για την πορεία των παιδιών τους
– εβδομαδιαία, με αποστολή δελτίου αξιολόγησης για κάθε μάθημα από τον καθηγητή του μαθητή

– σε τακτικές συναντήσεις που διοργανώνουμε, όπου καλούμε τους γονείς στο χώρο μας για να μιλήσουν άμεσα με τους καθηγητές των παιδιών για την πρόοδο τους


– οι γονείς ενημερώνονται για τις μέρες και τις ώρες που μπορούν να συναντήσουν, αν το επιθυμούν, τους καθηγητές των μαθητών μας εκτός των προγραμματισμένων ενημερώσεων.


Έτσι οι γονείς μπορούν να υποστηρίξουν την πρόοδο των παιδιών τους, συνεργαζόμενοι με τους καθηγητές τους, ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.