Μελέτη ΕΔΩ

Η μελέτη ΕΔΩ είναι ένα σημαντικό «όπλο» στην εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζουμε.

Έτσι λοιπόν, προσκαλούμε και προτρέπουμε τους μαθητές μας να μελετάνε ΕΔΩ, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του φροντιστηρίου.

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε συνεχώς την εποπτεία της μελέτης τους, επιλύουμε άμεσα τις απορίες τους και προβαίνουμε άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις.

Από τη βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου οι μαθητές μπορούν να έχουν επιπλέον βοήθεια, χρησιμοποιώντας την.

Η άμιλλα, η αλληλοβοήθεια και η συνεργασία των μαθητών ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία κατανόησης και εμπέδωσης της ύλης.