Σεμινάρια Επαγ/κου Προσανατολισμού

Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και καθοριστικής σημασίας ζήτημα, για την μετέπειτα ζωή των νέων.

➼ στο Φροντιστήριο ΕΝΑ στηρίζουμε τους μαθητές μας, οργανώνοντας ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου επιστημονικά καταρτισμένοι συνεργάτες μας, βοηθούν τους μαθητές μας να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις τους.

➼ διανέμουμε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (φυλλάδια – cd – εφημερίδες) με κάθε είδους πληροφορία, που αφορά στις σχολές και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρουν.

➼ βοηθάμε τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου τους, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις προσωπικές ιδιαιτερότητες τους
και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης μαζί τους.

➼ σε συνεργασία με ψυχολόγους – συμβούλους παρέχεται η δυνατότητα προσωπικών συναντήσεων, συμπλήρωση ειδικών «τεστ προσωπικότητας», «ερωτηματολογίου ενδιαφερόντων» και «τεστ ικανοτήτων» ώστε να διερευνηθούν οι προσωπικές κλίσεις και δυνατότητες του κάθε παιδιού. Έτσι με επιστημονικά πια δεδομένα η απόφαση γίνεται ευκολότερη.

 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]