συμπλήρωση μηχ/κου

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία η οποία καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την «εξαργύρωση» των κόπων των μαθητών.

Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑ στηρίζουμε τους μαθητές μας στην προσπάθειά τους αυτή:

➼ εφοδιάζοντάς τους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

➼ παρουσιάζοντας σε ομαδικές συναντήσεις, τις παγίδες αλλά και τις ευκαιρίες
που η κάθε χρονιά κρύβει

➼ και με αλλεπάλληλα προσωπικά ραντεβού με τους υποψηφίους και τους γονείς τους, μέχρις ότου καταλήξουν στην πιο «συμφέρουσα» συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους.