ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Μάθημα από την άνεση και την ασφάλεια του προσωπικού χώρου του μαθητή μας.

– Απόλυτη συγκέντρωση στο μάθημα που δεν αποσπάται από εξωγενείς παράγοντες.

– Εξοικονόμηση του χρόνου που χρειάζονται για τις μετακινήσεις οι μαθητές μας και οι γονείς τους.

– Πρόσβαση σε πολλούς και άρτια καταρτισμένους καθηγητές με χρόνια εμπειρίας, από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του κόσμου κι αν βρίσκεται ο μαθητής μας.  

– Ανάληψη από εμάς της ευθύνης επίλυσης κάθε προβλήματος που αφορά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθητών μας, το συντονισμό πιθανόν «έξτρα» μαθημάτων που θα απαιτηθούν, την επιλογή του κατάλληλου καθηγητή ανά μάθημα κλπ, ώστε οι μαθητές μας να ασχοληθούν μόνο με το σημαντικότερο: το διάβασμά τους.