Α ́Λυκείου

Η Α΄ λυκείου είναι η τάξη «γνωριμίας» των μαθητών με τη νέα εκπαιδευτική βαθμίδα. Νέες απαιτήσεις, νέα ύλη, νέος τρόπος προσέγγισης της γνώσης. Κι αυτό πολλές φορές «σοκάρει» ακόμα και τους άριστους στο γυμνάσιο μαθητές.


Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑ βοηθάμε τους μαθητές να θέσουν γερές βάσεις στα μαθήματα που είναι προαπαιτούμενα για την καλή πορεία τους, με σκοπό όχι μόνο την κατάκτηση υψηλής βαθμολογίας στις τελικές εξετάσεις, αλλά κυρίως για να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα τους στη Β’ λυκείου να επιλέξουν όποια ομάδα προσανατολισμού επιθυμούν, χωρίς κενά και περιορισμούς λόγω έλλειψης πρότερης γνώσης.