ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το γυμνάσιο είναι καθοριστική βαθμίδα, για τη μετέπειτα εξέλιξη της προόδου των μαθητών.

Μπαίνουν οι βάσεις των γνώσεων σε κύρια μαθήματα όπως μαθηματικά, φυσική, χημεία, έκθεση, αρχαία….

Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν τώρα , θα τους ακολουθούν τα επόμενα χρόνια. Οπότε δεν αρκεί μόνο η απλή γνώση τους αλλά απαιτείται και η εμβάθυνση σε αυτά.


Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑ υπάρχουν δυο δυνατότητες για τους μαθητές του γυμνασίου: ΤΜΗΜΑ ή ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.