Γ ́Λυκείου

Η Γ’ Λυκείου είναι η τάξη που πρέπει στο τέλος της ο μαθητής να αποδείξει τις γνώσεις που κατέκτησε, δίνοντας εισαγωγικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η θερινή προετοιμασία είναι, ουσιαστικά, επιβεβλημένη, μιας και ο στόχος είναι να τελειώσει η ύλη νωρίς ώστε να ξεκινήσουν οι επαναλήψεις για την εμπέδωσή της.