ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας είναι ένα βασικό σημείο προβληματισμού των μαθητών και των γονιών τους. Ωστόσο, είναι το πιο σημαντικό μέσο για την απόκτηση των απαιτούμενων βάσεων για τη μετέπειτα πορεία των μαθητών στις δυσκολότερες βαθμίδες εκπαίδευσης (λύκειο, προετοιμασία για ανώτερες ή ανώτατες σπουδές κλπ)

Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑ δημιουργήσαμε ειδικά για τους μαθητές του Γυμνασίου έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση έμπειρου διδακτικού προσωπικού μπορούν να προετοιμάζουν τις εργασίες της επόμενης μέρας.

Στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑ, αρχικά ο μαθητής καλείται να διαβάσει το μάθημα. Στη συνέχεια συζητά τις απορίες με τους καθηγητές, οι οποίοι φροντίζουν να εξηγήσουν και να κάνουν κατανοητό
το περιεχόμενο του μαθήματος.

Ο μαθητής καλείται να συγκεντρωθεί, να αποκωδικοποιήσει τις έννοιες (σε πολλές περιπτώσεις να ξεκαθαρίσει και να συλλέξει τα σημαντικά σημεία του μαθήματος) και στη συνέχεια εξετάζεται από τους καθηγητές. Στα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν και πρακτική εξάσκηση, ο μαθητής προετοιμάζεται σωστά στις ασκήσεις, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για περαιτέρω εξάσκηση στα κυριότερα μαθήματα.

Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, ενώ το διάβασμά του γίνεται πιο ουσιαστικό, με συχνές επαναλήψεις και πρακτική εξάσκηση. Η καθημερινή μελέτη αδιαμφισβήτητα αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των παιδιών.

Έτσι επιτυγχάνεται:

α. η συστηματική μελέτη σε προκαθορισμένες ώρες, ώστε να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για τις υπόλοιπες δραστηριότητες των μαθητών.

β. η κάλυψη όλων των αποριών και των “κενών” που έχουν οι μαθητές.

γ. η σε βάθος κατανόηση των βασικών εννοιών με συνεχείς επαναλήψεις και πρόσθετες εργασίες.

δ. ο έλεγχος της προετοιμασίας των μαθημάτων της επόμενης μέρας και η εξασφάλιση της “καλής εικόνας” στο σχολείο, πράγμα που ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και τους δίνει ώθηση για τη συνέχιση της προσπάθειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μελέτη και κατανόηση των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, των Αρχαίων και της Έκθεσης, που αποτελούν τα σημαντικότερα μαθήματα και για τη λυκειακή εκπαίδευση. Οι μαθητές μπορούν να διδάσκονται αυτά τα μαθήματα και σε φροντιστηριακό επίπεδο για την καλύτερη εμπέδωσή τους.