ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ρομποτική & Νέες Τεχνολογίες

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική και οι Νέες Τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει μια νέα δραστηριότητα με διαγωνισμούς, ημερίδες, καινοτομίες και προκλήσεις που μαθητές καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν με στόχο την δημιουργία. Στην Ελλάδα, υπάρχει σημαντική κοινότητα και απασχόληση από τους μαθητές στα θέματα Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών. Σε αυτήν την προσπάθεια, το Φροντιστήριο ΕΝΑ δημιούργησε την Ακαδημία Ρομποτικής & Νέων Τεχνολογιών, με στόχο να εμπλουτίσει τις γνώσεις των μαθητών και να διευρύνει τις γνώσεις τους.

Υπηρεσίες

Εκμάθηση Ρομποτικής Ανοικτού Κώδικα με την Χρήση LEGO SPIKE και MICRO:BIT προκειμένου τα παιδιά να μάθουν

Δημιουργία και Εκμάθηση 3D Printing.To 3D Printing χρησιμοποιεί την λεγόμενη Προσθετική Τεχνολογία (Επίπεδο πάνω στο Επίπεδο)

Δημιουργία Δικτύων Blockchain με στόχο την Επιχειρηματικότητα και Διασύνδεση των Μαθητών.